Skolų paveldėjimas

Paveldėjimas yra universalus teisių perėjimo pagrindas, įpėdiniai paveldi visą palikėjo turtą – tiek materialųjį, tiek turtines teises, taip pat prievoles (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Teisių perėjimo universalumas reiškia tai, kad palikėjo teisės ir pareigos pereina palikimą priėmusiam įpėdiniui neatsižvelgiant į tai, žinojo jis ar nežinojo apie konkrečias palikėjo teises ar pareigas. Įpėdinis negali priimti ar atsisakyti tik dalies palikimo. Jis priima visą palikimą besąlygiškai, t. y. visas palikėjo teises ir pareigas. Kitaip tariant, priėmus palikimą, paveldimas ne tik palikėjo turtas, bet ir skolos. Todėl, prieš paveldint turtą, būtina išsiaiškinti, koks yra paveldimo turto turinys.

Jeigu yra žinoma, jog palikėjas turėjo skolų, tačiau palikimo atsisakyti nenorite, svarbus tampa palikimo priėmimo būdas. Jis svarbus dėl to, jog nuo palikimo priėmimo būdo priklausys atsakomybės už palikėjo skolas ribos. Jeigu palikimą priimsite faktiškai pradėję paveldimą turtą valdyti ar kreipsitės į noratą per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą – už palikėjo skolas atsakysite ne tik paveldėtu turtu, bet ir savo asmeniniu turtu. Kitaip tariant, paveldėsite pagal neribotą įpėdinio atsakomybę. Be to, jeigu aukščiau minėtais būdais palikimą priimą keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsakys solidariai visu savo turtu.

Tačiau, yra kitas palikimo priėmimo būdas, kuris leidžia priimti palikimą neatsakant visu savo turtu. Kitaip tariant, jeigu už palikėjo skolas nenorite atsakyti visu savo turtu, tuomet priimkite palikimą pagal apyrašą ir už palikėjo skolas atsakysite tik paveldėtu turtu. Būtina atkreipti dėmesį, jog, jeigu bent vienas įpėdinis priima palikimą pagal turto apyrašą, tai visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą. Kreipiantis per trijų mėnesių terminą į palikimo atsiradimo vietos noratą, teikdami pareiškimą dėl palikimo priėmimo nurodykite, jog pageidaujate palikimą priimti pagal turto apyrašą. Tokiu atveju, notaras nedelsdamas išduoda įpėdiniui vykdomajį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Šį vykdomajį dokumentą reikia pateikti palikėjo turto apyrašą sudarysiančiam antstoliui, kuriame bus nurodytas visas palikėjo turtas ir skolos.

Pažymėtina, jog įpėdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti. Jeigu įpėdinis dalį palikėjo turto ar skolų nuslėps, nurodys nesančią skolą, nepateiks visų reikalingų duomenų turto apyrašui sudaryti, o sužinojęs apie apyraše nesamus duomenis, nepapildys apyrašo, tokiu atveju už palikėjo skolas atsakys visu savo turtu.

Taigi, priėmus palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas yra atsakoma tik paveldėtu turto. Kitaip tariant, yra paveldima pagal ribotą įpėdinio atsakomybę.